Atelier Herkenrode restaureert Benoit piano

Atelier Herkenrode restaureert Benoit piano

Het Peter Benoit Fonds heeft met instemming van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen beslist om de restauratie van de historische Pleyel vleugelpiano van Peter Benoit toe te kennen aan Atelier Herkenrode, dat geleid wordt door Yannick Wijnants. In zijn offerte en de gesprekken met experten getuigde Yannick Wijnants van gedrevenheid, bijzondere leergierigheid, een open geest en een grote kennis van zaken. In overeenstemming met de opdracht is Yannicks aanpak er een waarbij ambachtelijk meesterschap centraal staat en de historische waarde van het instrument zo veel mogelijk wordt bewaard. Nederigheid tegenover de historische bouwers en terughoudendheid in de ingrepen zijn centrale begrippen in de aanpak die hij voorstelt. De restauratieopdracht zal begeleid worden door een commissie onder leiding van Timothy De Paepe, conservator van het Museum Vleeshuis te Antwerpen, dat de piano in permanente bruikleen beheert namens het Conservatorium. Na de restauratie zal het instrument terug in het museum worden tentoongesteld. Daar zal het ook worden ingezet voor concerten met gepast repertoire en voor lessen door docenten van het Conservatorium.