Restauratie Benoit piano gaat van start

Restauratie Benoit piano gaat van start

Deze week verliet de historische Pleyel concertvleugel die Peter Benoit in 1884 voor de Antwerpse muziekschool bestelde het depot van het Museum Vleeshuis in de Antwerpse haven. De piano bevindt zich nu in de Hasseltse studio van Atelier Herkenrode dat van het Peter Benoit Fonds de opdracht verkreeg om het instrument te restaureren. Via sponsoring en donaties verzamelde het Fonds al 21.400 Euro om de restauratie mogelijk te maken, ongeveer twee derde van wat we nodig hebben. U kan ons helpen om het budget rond te maken door minimum 40 Euro over te maken op onze Herita projectrekening ‘Benoit-Pleyel’ BE08 7430 7504 8813. Door met de Vlaamse erfgoedvereniging Herita samen te werken kan u genieten van een belastingvermindering van 45% op uw gift. U ontvangt daarvoor een fiscaal attest. Meer info over het restauratieproject vindt u onder de hoofding 'projecten' op onze website.