Steun de restauratie van Peter Benoits piano

Steun de restauratie van Peter Benoits piano

Het Peter Benoit Fonds opende vandaag een projectrekening bij de Vlaamse erfgoedvereniging Herita om fondsen te verzamelen voor het project Benoit-Pleyel, de restauratie van de vleugelpiano die Peter Benoit in 1884 bij de Parijse pianobouwer Pleyel, Wolff & Cie bestelde. Door met Herita samen te werken kunnen mensen die interesse hebben om het restauratieproject financieel te ondersteunen, genieten van een belastingvermindering van 45% op hun gift. Zij ontvangen daarvoor een fiscaal attest van Herita. Giften moeten minimum 40 Euro bedragen en kunnen overgemaakt worden op KBC-rekening ‘Benoit-Pleyel’ BE08 7430 7504 8813. Wij durven hopen op uw genereuze steun om Peter Benoits historische piano terug bespeelbaar te maken voor huidige en toekomstige generaties pianisten. Meer info over het restauratieproject vindt u onder de hoofding 'projecten' op onze website.