Monument Henry Van de Velde

Monument Henry Van de Velde

Het Peter Benoit Fonds heeft zich decennialang ingezet voor het behoud van het monument dat Henry Van de Velde (1863-1957) ontwierp voor de honderdste geboortedag van Peter Benoit, het enige grote werk dat de internationaal gerenommeerde architect en designer in zijn geboortestad Antwerpen realiseerde. Het werd op 12 december 1934 onder massale belangstelling ingehuldigd op het plein voor de Vlaamse Opera. Al in 1951 moest het wijken voor het steeds toenemende autoverkeer op de Leien en verhuisde het naar een hoek van het Harmoniepark. Dat bleek geen gelukkige keuze. Door de afgelegen locatie viel het monument ten prooi aan verval en vandalisme. Ondanks vele initiatieven bleef het Antwerpse stadsbestuur doof voor alle pleidooien om het monument in ere te herstellen en terug voor de opera te plaatsen. Pas enkele jaren geleden volgde een compromis waardoor het intussen beschermde monument met steun van de Vlaamse Gemeenschap kon gerestaureerd worden, maar wel in het Harmoniepark bleef. Het autovrij worden van het Operaplein kon het stadsbestuur nog steeds niet overtuigen om dit kunstwerk van internationale allure opnieuw de ereplaats te geven dat het toekomt. Het gerestaureerde monument werd officieel her-ingehuldigd in het park op 28 mei 2017.

Voor de bewogen geschiedenis van het Benoitmonument verwijzen we graag naar de webtentoonstelling Het zwemdok van Kamiel die onze collega’s van de Bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen samenstelden.